wrapper

Aktuelna dešavanja

Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije. Svake noći ramazana doziva neki od Allahovih glasnika: 'O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, okani se i prestani!' Svake noći Allah, dželle še'nuh, iskupljuje (oslobađa) neke od Svojih robova od džehennemske vatre.“ (Tirmizi, Ibn Madže i dr., a šejh Albani ga je ocijenio ispravnim)

 

Media

-

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok